Servicii

Consultanta

Compania asigură consultanță GRATUITĂ pentru alegerea soluției tehnice optime și a echipamentelor corespunzătoare, în funcție de posibilitățile financiare ale beneficiarului, de prevederile legislației în vigoare în domeniu, de condițiile specifice de montaj, precum și de oricare alte considerente pe care beneficiarul le are în vedere. Indiferent de nevoile dumneavoastră noi oferim produse şi servicii de la întreţinerea de rutină pentru reparaţii de urgenţă,la instalarea sistemelor de climatizare/ventilaţie/încălzire, pentru uz casnic, comercial, rezidenţial şi industrial.

Serviciul de consultanță acordat beneficiarului nu creează nicidecum obligația acestuia de a achiziționa echipamente de la compania noastră.
Serviciul de consultanță gratuită acordat de compania noastră are un scop imediat și unul final :

Scopul imediat este ca interlocutorul să-și poată face o idee despre capacitatea tehnică a companiei noastre și despre competența personalului.

Scopul final este dezvoltarea culturii tehnice în domeniu la utilizatorul final român care, spre deosebire de consumatorul occidental avizat (prin serviciile de consultanță ale companiilor de profil), optează aproape întotdeauna pentru soluția punctuală cea mai ieftină la un moment dat, fiind nevoit apoi să treacă la urmatoarele etape (tot ieftine și tot punctuale), ajungând în final să constate că investiția finală este mult mai mare, decât dacă ar fi adoptat de la început o soluție definitivă, integrată.

Pentru CLIMATIZARE se poate opta pentru soluția individuală (fiecare încăpere cu câte un aparat de aer condiționat) sau centralizată (spații vaste sau puternic compartimentate), în diverse configurații, prin expansiune directă sau cu agenți intermediari, în funcționare independentă sau integrată cu încălzirea și/sau ventilația, etc.
Pentru FRIG INDUSTRIAL, funcție de necesități, norme și normative în vigoare, etc.- pot fi necesare spații de refrigerare sau congelare, tuneluri de congelare rapidă, spații climatizate tehnologic, etc., realizate din diferite tipuri de panouri izolante, cu diverse tipuri de uși frigorifice, etc., deservite de o gamă largă de echipamente specifice (agregate, centrale frigorifice, etc.).
Serviciul de consultanță gratuită acordat de compania noastră are un scop imediat și unul final :

  • Scopul imediat este ca interlocutorul să-și poată face o idee despre capacitatea tehnică a companiei noastre și despre competența personalului.
  • Scopul final este dezvoltarea culturii tehnice în domeniu la utilizatorul final român care, spre deosebire de consumatorul occidental avizat (prin serviciile de consultanță ale companiilor de profil), optează aproape întotdeauna pentru soluția punctuală cea mai ieftină la un moment dat, fiind nevoit apoi să treacă la urmatoarele etape (tot ieftine și tot punctuale), ajungând în final să constate că investiția finală este mult mai mare, decât dacă ar fi adoptat de la început o soluție definitivă, integrată.

Să dăm un exemplu devenit clasic în țara noastră: pentru un hotel cu 50 de camere se realizează un sistem de încălzire standard (cazan, apă ca agent intermediar, sistem de țevi pentru transportul apei, calorifere). Se trece apoi la etapa a doua (climatizare) și se „împodobește” hotelul, la toate nivelurile și pe toate laturile cu 50 de aparate de aer condiționat „ieftine”. Nu este o absurditate când, la un preț comparabil, folosind ventiloconvectoare în locul caloriferelor, prin același sistem de țevi pentru transport (dimensionate puțin altfel și izolate), se putea realiza încă din prima etapă un sistem integrat de încălzire și climatizare?

Proiectare

HVAC&R Consulting execută lucrările specifice pe bază de proiecte interne la standarde europene, realizate de departamentul Proiectare-Ofertare. La elaborarea proiectelor se face apel la experiența deosebită a personalului nostru, la softuri specializate de proveniență occidentală și la îndrumarea unor reputați specialiști în domeniu, cadre universitare de la Universitatea Politehnică Timișoara (UTT), Universitatea Politehnică București (UTCB) și de la Patronatul Frigului și Aerului Condiționat din Romînia (PFACR).
La solicitare, putem elabora contra cost (la prețuri negociabile) proiecte de profil și pentru terți, verificate de verificatori atestați, cu drept de ștampilă și avizate MLPAT. Prin Asociatul său unic, societatea noastră este membră a Patronatul Frigului și Aerului Condiționat din România.
Prin inginerii departamentului Proiectare-Ofertare, compania este afiliată Asociației Inginerilor de Instalații din Romînia (AIIR).

Montaj

Personalul de execuție al HVAC&R Consulting realizează profesional lucrările de instalare/montaj pe bază de proiect, la standarde europene atât din punct de vedere funcțional cât și estetic.
Instruirea de specialitate a întregului personal se execută lunar prin ședințe de pregătire teoretice și practice, cu probe de îndemânare și viteză de execuție, vizionări de filme de specialitate de proveniență occidentală, japoneză, coreana etc. și prin cursurile de pregătire și atestare organizate de Patronatul Frigului și Aerului Condiționat din România.
Întregul personal este instruit la zi pe linie de Protecția Muncii, de Lucru cu Foc Deschis, de Electrosecuritate, de PSI, etc., este echipat corespunzător cu echipamente și dispozitive de protecție și este dotat cu scule, accesorii și dipozitive omologate și certificate din punct de vedere al protecției personalului.

Servicii

Instalarea de echipamente este doar începutul angajamentului nostru faţă de clienţii noştrii.
Ne dorim ca echipamentele dumneavoastră să vă dea ani de satisfacţie. În acest scop, oferim  pachete de întreţinere adaptate pentru a se potrivi cerinţelor fiecărui beneficiar.
Departamentul de  service al companiei, format din tehnicieni calificaţi şi pe deplin  instruiţi, familiarizaţi în toate aspectele legate de HVACR, execută profesional lucrări de întreținere planificată, în baza contractelor de service încheiate cu diverși beneficiari, precum și intervenții de urgență la cerere în cazul unor defecțiuni accidentale, atât pentru clienții noștri (cu care avem contracte în acest sens) cât și pentru alți solicitanți.
Gradul ridicat de pregătire a personalului nostru de service și competența lui profesională a făcut ca până acum să nu fi existat vreo defecțiune sau deranjament din domeniul nostru de activitate pe care să nu o fi putut remedia. Suntem convinși că nici pe viitor nu vom avea surprize în acest sens.
Pe de altă parte, competența și siguranța în intervenții au dus la capacitatea companiei de a putea estima anterior intervenției costul acesteia. Cu alte cuvinte, se face constatarea – diagnosticarea, se emite o comandă-deviz, se remediază deranjamentul și nu se mai revine asupra costurilor (acest fapt este probabil unicat pe piata românească).

Contacteaza-ne!

0720 009 611 – 0256 356 238