Domenii de aplicare a Biofiltrarii

Biofiltrarea îşi găseşte o aplicare uşoară în fiecare domeniu unde se impune necesitatea eliminării mirosurilor neplăcute induse din substanţele organice şi anorganice prezente în efluenţii ce urmează a fi epuraţi, cu concentraţii mai joase-medii.

 • Industria alimentară;
 • Industria producătoare de hrană pentru animale;
 • Staţii de sortare a deşeurilor;
 • Sisteme de tratare a apelor şi a gunoiului menajer;
 • Industria maselor plastic;
 • Industria de fabricare a hârtiei;
 • Industria tipografică;
 • Industria petrochimică;
 • Industria producătoare de adezivi şi dizolvanţi;
 • Fabricarea de tabac;
 • Regenerare;
 • Industria de recuperare a uleiurilor;
 • Măcelărie;
 • Fabrici de vopsele;

În cadrul unui depozit de deseuri au loc emisii importante de poluanţi periculoşi în atmosferă. Printre compuşii periculoşi toxici ce sunt eliminati se numară: etil benzenul, eteri de glicol (inclusiv etilen glicol, monobutileter, metil etil cetona,metil izobutil cetona,fenol, stiren,toluen şi xilen). Expunerea la aceste substanţe a fost demonstrată  prin producerea  efectelor  negative asupra sănătăţii umane cum ar fi iritaţii ale plămânilor, ochilor  şi mucoaselor, astm, efectele asupra sistemului nervos central şi cancer.

Reducerea emisiei de compusi organici volatili (COV) capată o tot mai mare importantă.