De ce Biofiltrarea?

Există multe tehnologii disponibile de control, de retinere si tratare  a emisiilor de aer incărcate cu poluanţi organici periculoşi şi COV, care includ:

  • absorbţie pe cărbune activ
  • încinerarea
  • oxidarea cu ajutorul razelor ultraviolete

Deşi sunt rentabile pentru tratarea curenților de aer contaminaţi cu concentraţii mari de poluanţi organici și/sau COV (adică mai mult de 500 ppm), costurile de capital şi cele operaționale asociate cu aceste tehnologii (inclusiv costurile pentru eliminarea și/sau regenerarea reziduurilor solide) le face economic neatractive .

De aceea se preferă biofiltrarea în defavoarea celorlalte tehnologii, deoarece prezintă mai multe avantaje:

 

 

  • a fost utilizată timp de multi ani in Europa şi este considerată a face parte din Cele mai Bune Tehnici Disponibile de Control (BACT) al poluării,pentru tratarea fluxurilor gazoase incărcate cu poluanţi organici toxici sau COV;
  • este mecanismul cel mai adaptabil pentru reducerea mirosurilor devreme ce aceasta este naturală, ecologică şi convenabilă din punct de vedere tehnologic;
  • realizează o eficienta mai mare de eliminare a emisiilor incărcate cu poluanţi toxici;
  • reduce costurile de capital si operaţionale ale sistemelor de biofiltrare utilizate la scară largă;
  • consum redus de energie şi de întreţinere;
  • lipsa produselor reziduale care necesită continuarea tratamentului sau eliminare lor prealabilă;
  • nu necesită nicio sursă de combustibil sau de ardere.